De Paasstage in 2018 - woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 april 2018.

Wanneer: De Paasstage in 2018 zal doorgaan op woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 april 2018.

Planning:
Begeleiding: Verschillende van onze coaches zullen de trainingen begeleiden.

Kostprijs: 45 euro voor de 3 dagen - (rekeningnummer BE91 7341 4217 9676 met vermelding van je naam, en je geboortejaar.)

Contact: Voor bijkomende informatie kan je altijd een trainer aanspreken of bellen naar Stan De Pauw 0471/62.57.14

Hoe inschrijven: Schrijf het bedrag over op rekeningnummer BE91 7341 4217 9676 met vermelding van je naam, en je ploeg. Dit alles voor 7 april!