Algemene Informatie

De Londerzeelse Dunkers zijn voor het eerst in competitie gestart in 1994. De club is sindsdien bij de VBL aangesloten onder stamnummer 2464.

De Londerzeelse Dunkers zijn een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De statuten van de vzw werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 03.10.1997 onder nummer 15.906.

De thuisbasis van de Londerzeelse Dunkers is voor de jeugd en de Dunqueens: de gemeentelijke sporthal in Londerzeel. Het adres is Lijsterstraat 1. De zaal ligt net achter het Gemeentelijk zwembad van Londerzeel. Onze seniors en Juniors spelen in zaal Verma in Malderen Karreveld 3.

Het rekeningnummer van de Londerzeelse Dunkers is BE91 7341 4217 9676.

Uit de statuten

Conform de statuten wordt ieder jaar, op het einde van het seizoen, het lidgeld vastgesteld voor het volgende seizoen. Tevens bepalen de statuten de modaliteiten van het lidgeld.

Art. 7: Alle leden die deelnemen aan minstens één training of minstens één wedstrijd zijn lidgeld verschuldigd. De Algemene Vergadering stelt jaarlijks het lidgeld vast. Tevens bepaalt de Algemene Vergadering de modaliteiten van de inning van de lidgelden. Het lidgeld dient betaald te zijn ten laatste de dag vóór de eerste wedstrijd voor competitie of beker.

*Een uitzondering wordt hier gemaakt voor jeugdspelers die enkele trainingen willen proberen.

Lidgeld 2023-2024

Het lidgeld wordt vastgesteld als volgt:

  • Seniors (P2+P3): 270€
  • Reserven : 170€
  • Dames + Jeugd: 260€
  • Peanuts: 170€
  • Er is een maximumbedrag van 560€ per gezin
  • Voor leden die pas de eerste keer meetrainen in 2024 bedraagt het lidgeld nog de helft.
  • Bij inschrijving zal u een mail ontvangen van mijnsportadministratie voor de betaling.