Medisch Attest

Verplichte documenten

Alle spelers die wedstrijden willen spelen moeten een aantal documenten kunnen voorleggen om volledig in orde te zijn met de reglementering van de VBL. Deze documenten zijn

  • Lidkaart VBL voor alle spelers
  • Medisch attest voor alle spelers (moet niet meer jaarlijks geüpdated worden)
  • Identiteitskaart voor speler vanaf 16 jaar

De lidkaarten zal je coach of iemand van het bestuur in het begin van het seizoen aan je geven. Elke ploegverantwoordelijke krijgt via de secretaris ook een copie die hij of zij elke wedstrijd dient bij te hebben. Dit wordt door de scheidsrechters gecontroleerd. Het is steeds goed als je zelf je originele lidkaart meebrengt maar dit is niet strikt noodzakelijk.

Het medische attest moet je door een arts laten invullen. De arts stelt vast dat je geschikt bent om competitiesport te doen. Het attest geef je aan je coach of aan je ploegverantwoordelijke die het elke wedstrijd bij heeft en ook aan de refs toont.

Denk er aan: geen medisch attest = forfait + boete voor de club en dus NIET SPELEN!


Downloads

DOWNLOAD blanco medische fiche
DOWNLOAD PDF blanco medische fiche PDF