Beleid

De beginselen van de Londerzeelse Dunker zijn vastgelegd in de basistekst waarin de Missie en Visie van de club zijn neergeschreven. Deze missie en deze visie bepalen hoe de club werkt.

Afspraken

De club engageert zich tegenover al haar leden om de missie en de visie waar zij voor staat uit te dragen. Dit kan enkel door het maken van goede afspraken met alle rechtstreeks betrokkene zoals spelers, ouders en ploegafgevaardigden.

Organigram

De structuur van de club is vastgelegd in het organigram waarin alle taken en verantwoordelijkheden staan vermeld.

Downloads

DOWNLOAD missie.
DOWNLOAD afspraken.